หงษ์ทองคอสเมติคส์

ทำเครื่องสำอาง 34 โรงงาน ลิปสติก 3 โรงงาน เช่น 8,184 โรงงาน แป้ง 12 โรงงาน อำเภอคลองสาน 441 โรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 17,698 โรงงาน

Thailand factory information


หงษ์ทองคอสเมติคส์
  ที่อยู่ :  275 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  รายละเอียด :  ทำเครื่องสำอาง เช่น แป้ง ลิปสติก
  หมวดหมู่ :  คลองสาน  กรุงเทพมหานคร
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :