อู่เรือสุวิทย์พานิช

ซ่อมเรือประมง 6 โรงงาน อำเภอบางบ่อ 246 โรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ 7,576 โรงงาน

Thailand factory information


อู่เรือสุวิทย์พานิช
  ที่อยู่ :  105 หมู่ที่ 10 - หลวงพ่อปานฝั่งตะวันออก คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550
  รายละเอียด :  ต่อ , ซ่อมเรือประมง
  หมวดหมู่ :  บางบ่อ  สมุทรปราการ
  เบอร์โทรศัพท์ :  3944270
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :