บริษัท อุไรพาณิชย์ จำกัด

กาวลาเท็กซ์ 2 โรงงาน ทำแชลแลค 5 โรงงาน สีน้ำพลาสติก 12 โรงงาน สีน้ำมัน 46 โรงงาน อำเภอบางพลี 1,917 โรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ 7,576 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท อุไรพาณิชย์ จำกัด
  ที่อยู่ :  81 หมู่ที่ 11 ธนสิทธิ์ เทพารักษ์ กม.14 1/2 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540
  รายละเอียด :  ทำแชลแลค สีน้ำพลาสติก สีน้ำมัน , กาวลาเท็กซ์
  หมวดหมู่ :  บางพลี  สมุทรปราการ
  เบอร์โทรศัพท์ :  3166403
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :