บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด

กะเทาะเปลือกเมล็ดพืช 2 โรงงาน ข้าวฟ่าง 5 โรงงาน ถั่วเขียว 8 โรงงาน ถั่วเหลือง 13 โรงงาน ถั่วแขก 1 โรงงาน เช่น 8,184 โรงงาน อำเภอบางพลี 1,917 โรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ 7,576 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด
  ที่อยู่ :  33/3 หมู่ที่ 5 กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540
  รายละเอียด :  กะเทาะเปลือกเมล็ดพืช เช่น ถั่วเขียว ถั่วแขก ถั่วเหลือง , ข้าวฟ่าง
  หมวดหมู่ :  บางพลี  สมุทรปราการ
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-750-0781-5
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :