โรงกลึงกิ่งแก้ว

กลึง-เชื่อมโลหะ 309 โรงงาน อำเภอบางพลี 1,917 โรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ 7,576 โรงงาน

Thailand factory information


โรงกลึงกิ่งแก้ว
  ที่อยู่ :  8/10 หมู่ที่ 15 ปัญญา กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540
  รายละเอียด :  กลึง-เชื่อมโลหะ
  หมวดหมู่ :  บางพลี  สมุทรปราการ
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :