บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

ผลิตอาหารสัตว์ 127 โรงงาน ผลิตแป้งสาลี 6 โรงงาน อบพืช 45 โรงงาน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 652 โรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ 7,576 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด
  ที่อยู่ :  49 หมู่ที่ 2 วัดแค สุขสวัสดิ์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
  รายละเอียด :  อบพืช ผลิตแป้งสาลี ผลิตอาหารสัตว์
  หมวดหมู่ :  พระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :