บริษัท ปาธัช จำกัด

พิมพ์กล่องกระดาษ 17 โรงงาน พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง 1,195 โรงงาน อำเภอบางเสาธง 845 โรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ 7,576 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท ปาธัช จำกัด
  ที่อยู่ :  99 หมู่ที่ 1 เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
  รายละเอียด :  พิมพ์กล่องกระดาษ, พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
  หมวดหมู่ :  บางเสาธง  สมุทรปราการ
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :