นายณัฐพล วิศัลย์ศยา

การกลึง 107 โรงงาน จากอลูมิเนียมหรืออัลลอย 1 โรงงาน ทำชิ้นงานเล็ก 1 โรงงาน ปั้ม 7 โรงงาน มือจับ 20 โรงงาน หรือ 109 โรงงาน อุปกรณ์จับยึดต่างๆ 3 โรงงาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ 31 โรงงาน เช่น 8,184 โรงงาน อำเภอบางเสาธง 845 โรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ 7,576 โรงงาน

Thailand factory information


นายณัฐพล วิศัลย์ศยา
  ที่อยู่ :  128/449 หมู่ที่ 1 ไทยประกัน เทพารักษ์ กม.21 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
  รายละเอียด :  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ การกลึง ปั้ม , ทำชิ้นงานเล็ก ๆ จากอลูมิเนียมหรืออัลลอย เช่น มือจับ หรือ อุปกรณ์จับยึดต่างๆ
  หมวดหมู่ :  บางเสาธง  สมุทรปราการ
  เบอร์โทรศัพท์ :  7065988
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :