บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

น้ำผลไม้ 38 โรงงาน น้ำผลไม้เข้มข้น 2 โรงงาน น้ำส้มสายชู 6 โรงงาน ผลิตอาหารกระป๋อง 11 โรงงาน ผลไม้กระป๋อง 24 โรงงาน เพิ่มผลิตผักกระป๋อง 1 โรงงาน อำเภอบ้านบึง 558 โรงงาน จังหวัดชลบุรี 3,802 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
  ที่อยู่ :  218 หมู่ที่ 8 ซุปเปอร์ไฮเวย์สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220
  รายละเอียด :  ผลิตอาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ , น้ำส้มสายชู เพิ่มผลิตผักกระป๋อง น้ำผลไม้เข้มข้น
  หมวดหมู่ :  บ้านบึง  ชลบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ :  2352178
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :