นางสาวจิดาภา บัวจรูญ

กลึงไม้ 33 โรงงาน ซอยไม้ 257 โรงงาน ทำวงกบ 936 โรงงาน บานประตู-หน้าต่าง 163 โรงงาน หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร 94 โรงงาน เซาะร่อง 176 โรงงาน อำเภอบางกรวย 198 โรงงาน จังหวัดนนทบุรี 2,121 โรงงาน

Thailand factory information


นางสาวจิดาภา บัวจรูญ
  ที่อยู่ :  46/1 หมู่ที่ 2 บางกรวย-ไทรน้อย วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130
  รายละเอียด :  ไส ซอยไม้ ทำวงกบ บานประตู-หน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร เซาะร่อง กลึงไม้
  หมวดหมู่ :  บางกรวย  นนทบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :