บริษัท เบญจภูมิ ทราฟฟิค จำกัด

ผลิตสีเทอร์โมพลาสติก 5 โรงงาน สำหรับทำเครื่องหมายจราจร 2 โรงงาน สีตีเส้นจราจร 2 โรงงาน เช่น 8,184 โรงงาน อำเภอบางใหญ่ 196 โรงงาน จังหวัดนนทบุรี 2,121 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท เบญจภูมิ ทราฟฟิค จำกัด
  ที่อยู่ :  30/8 หมู่ที่ 4 เทศบาลบางใหญ่ 9 บางใหญ่-บางคูลัด บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 11140
  รายละเอียด :  ผลิตสีเทอร์โมพลาสติก สำหรับทำเครื่องหมายจราจร เช่น สีตีเส้นจราจร
  หมวดหมู่ :  บางใหญ่  นนทบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :