บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

พิมพ์สิ่งพิมพ์ 97 โรงงาน หนังสือพิมพ์ 6 โรงงาน อำเภอปากเกร็ด 314 โรงงาน จังหวัดนนทบุรี 2,121 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
  ที่อยู่ :  27/1 หมู่ที่ 5 33 สุขาประชาสรรค์ 2 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  รายละเอียด :  พิมพ์สิ่งพิมพ์/หนังสือพิมพ์
  หมวดหมู่ :  ปากเกร็ด  นนทบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :