โรงงานเอ็มเค นวนคร

Thailand factory information


โรงงานเอ็มเค นวนคร
  ที่อยู่ :   หมู่ที่ 13 นวนคร�โครงการ�3 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
  รายละเอียด :  ผลิตภัฑณ์อาหารจากเนื้อสัตว์�โดยการล้าง�แกะ�ต้ม�นึ่ง�บด, ทอด
  หมวดหมู่ :  คลองหลวง  ปทุมธานี
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :