เม็ดมะม่วงหิมพาน หัวกุญแจ

กระเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 2 โรงงาน อำเภอบ้านบึง 558 โรงงาน จังหวัดชลบุรี 3,802 โรงงาน

Thailand factory information


เม็ดมะม่วงหิมพาน หัวกุญแจ
  ที่อยู่ :  185/14 หมู่ที่ 8 ปรีชาราษฎร์รังสรรค์ คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 20220
  รายละเอียด :  กระเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์
  หมวดหมู่ :  บ้านบึง  ชลบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ :  038-201140
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :