บริษัท ทิมเบอร์แลนด์ จำกัด

ประตู 412 โรงงาน ประตูไม้อัด 5 โรงงาน ปาร์เกต์ 26 โรงงาน ผลิตไม้แปรรูป 7 โรงงาน วงกบ 174 โรงงาน เครื่องเรือน 379 โรงงาน เครื่องใช้ในบ้านเรือน 54 โรงงาน แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 1 โรงงาน โมเสก 22 โรงงาน ไม้วีเนียร์ 10 โรงงาน ไม้อัด 44 โรงงาน อำเภอลาดหลุมแก้ว 313 โรงงาน จังหวัดปทุมธานี 2,950 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท ทิมเบอร์แลนด์ จำกัด
  ที่อยู่ :  29 หมู่ที่ 3 สายบางบัวทอง-สุพรรณบุรี หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
  รายละเอียด :  แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ผลิตไม้แปรรูป ไม้วีเนียร์ ไม้อัด ประตูไม้อัด เครื่องเรือน , เครื่องใช้ในบ้านเรือน ปาร์เกต์ โมเสก วงกบ ประตู
  หมวดหมู่ :  ลาดหลุมแก้ว  ปทุมธานี
  เบอร์โทรศัพท์ :  0 2523 6751
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :