เพิ่มพรไม้ฉำฉา

การทำเครื่องใช้จากไม้ 1 โรงงาน ถังไม้ 4 โรงงาน รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 9 โรงงาน เช่น 8,184 โรงงาน เป็นต้น 232 โรงงาน อำเภอลำลูกกา 629 โรงงาน จังหวัดปทุมธานี 2,950 โรงงาน

Thailand factory information


เพิ่มพรไม้ฉำฉา
  ที่อยู่ :  8/71 หมู่ที่ 8 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
  รายละเอียด :  การทำเครื่องใช้จากไม้ รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น ถังไม้ เป็นต้น
  หมวดหมู่ :  ลำลูกกา  ปทุมธานี
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :