บริษัท เกษตรอินทรีย์ จำกัด

ผลิตปุยอินทรีย์ 1 โรงงาน อำเภอสามโคก 238 โรงงาน จังหวัดปทุมธานี 2,950 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท เกษตรอินทรีย์ จำกัด
  ที่อยู่ :  134/3 หมู่ที่ 5 ปทุมธานี-ศูนย์ฯบางไทร เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 12160
  รายละเอียด :  ผลิตปุยอินทรีย์
  หมวดหมู่ :  สามโคก  ปทุมธานี
  เบอร์โทรศัพท์ :  02-5937156
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :