บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด

ลำเลียงพืช 5 โรงงาน หรือเมล็ดพืช 27 โรงงาน เก็บรักษา 98 โรงงาน อำเภอบางไทร 77 โรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1,988 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด
  ที่อยู่ :  57 หมู่ที่ 1 บางไทร-เชียงรากน้อย ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13290
  รายละเอียด :  เก็บรักษา , ลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืช
  หมวดหมู่ :  บางไทร  พระนครศรีอยุธยา
  เบอร์โทรศัพท์ :  01-2129559
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :