บริษัท เอกอิทธิ พลาสท์ จำกัด

ผลิตขวดพลาสติก 50 โรงงาน ผลิตภัณฑ์พลาสติก 177 โรงงาน อำเภอเมืองอุดรธานี 1,124 โรงงาน จังหวัดอุดรธานี 4,056 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท เอกอิทธิ พลาสท์ จำกัด
  ที่อยู่ :  100/1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
  รายละเอียด :  ผลิตขวดพลาสติก , ผลิตภัณฑ์พลาสติก
  หมวดหมู่ :  เมืองอุดรธานี  อุดรธานี
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :