บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออก 1 โรงงาน อำเภอพล 210 โรงงาน จังหวัดขอนแก่น 4,873 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด
  ที่อยู่ :  149 หมู่ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 207 เมืองพล พล ขอนแก่น 40120
  รายละเอียด :  ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออก
  หมวดหมู่ :  พล  ขอนแก่น
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :