ขอนแก่นเอทานอล

Thailand factory information


ขอนแก่นเอทานอล
  ที่อยู่ :  88 หมู่ที่ 10 น้ำพอง-กระนวน น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 40140
  รายละเอียด :  ผลิตเอทานอล(เอทิลแอลกอฮอล์) การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง , เพื่อการส่งออก
  หมวดหมู่ :  น้ำพอง  ขอนแก่น
  เบอร์โทรศัพท์ :  043-441141
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :