สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด

Thailand factory information


สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด
  ที่อยู่ :  241 หมู่ที่ 8 มิตรภาพ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  รายละเอียด :  แปรรูปน้ำนมดิบเป็นผลิตภัณฑ์นมพลาสเจอร์ไรส์ เพื่อจำหน่าย
  หมวดหมู่ :  เมืองขอนแก่น  ขอนแก่น
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :