กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย

กล้วยกวน 5 โรงงาน กล้วยฉาบ 1 โรงงาน กล้วยตาก 2 โรงงาน กล้วยอบเนย 2 โรงงาน เช่น 8,184 โรงงาน แปรรูปผลิตภัณพ์จากกล้วย 1 โรงงาน อำเภอชานุมาน 19 โรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ 378 โรงงาน

Thailand factory information


กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
  ที่อยู่ :  47/1 หมู่ที่ 4 บ้านหินขัน หนองผือ-ชานุมาน โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210
  รายละเอียด :  แปรรูปผลิตภัณพ์จากกล้วย เช่น กล้วยตาก กล้วยฉาบ กล้วยกวน , กล้วยอบเนย
  หมวดหมู่ :  ชานุมาน  อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :