สุรีรัตน์พลาสติก

ผลิตเชือกฟางพลาสติก 3 โรงงาน อำเภอเมืองชัยภูมิ 400 โรงงาน จังหวัดชัยภูมิ 1,682 โรงงาน

Thailand factory information


สุรีรัตน์พลาสติก
  ที่อยู่ :  112/4 หมู่ที่ 7 ชัยภูมิ-สีคิ้ว หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  รายละเอียด :  ผลิตเชือกฟางพลาสติก
  หมวดหมู่ :  เมืองชัยภูมิ  ชัยภูมิ
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :