บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด

ทำมันเส้น 2,396 โรงงาน อำเภอนาเยีย 7 โรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี 4,141 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด
  ที่อยู่ :  299 หมู่ที่ 9 - นาดี นาเยีย อุบลราชธานี 34160
  รายละเอียด :  ทำมันเส้น
  หมวดหมู่ :  นาเยีย  อุบลราชธานี
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :