บริษัท นวโลหะไทย จำกัด

ผลิตเหล็กหล่อรูปพรรณ 2 โรงงาน หลอม 33 โรงงาน หล่อ 24 โรงงาน เหล็กกล้ารูปพรรณ 1 โรงงาน ได้ปีละ 705 โรงงาน อำเภอบ้านหมอ 71 โรงงาน จังหวัดสระบุรี 1,536 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท นวโลหะไทย จำกัด
  ที่อยู่ :  1 หมู่ที่ 9 พัฒนพงศ์ บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี 18270
  รายละเอียด :  หลอม หล่อ ผลิตเหล็กหล่อรูปพรรณ, เหล็กกล้ารูปพรรณ ได้ปีละ 23,623 ตัน
  หมวดหมู่ :  บ้านหมอ  สระบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ :  036-288331-4
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :