บริท อุบลพันธ์ทอง จำกัด

ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์ 100 โรงงาน ล้างรถยนต์ 9 โรงงาน อำเภอเมืองอุบลราชธานี 986 โรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี 4,141 โรงงาน

Thailand factory information


บริท อุบลพันธ์ทอง จำกัด
  ที่อยู่ :  385 หมู่ที่ 5 ชยางกูร ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
  รายละเอียด :  ซ่อม-เคาะพ่นสีรถยนต์ , ล้างรถยนต์
  หมวดหมู่ :  เมืองอุบลราชธานี  อุบลราชธานี
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :