บริษัท ทรีโอ พลาสติก จำกัด

ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง 1 โรงงาน ผลิตแม่พิมพ์ 89 โรงงาน ยานยนต์ 27 โรงงาน อีเล็กทรอนิกส์ 2 โรงงาน เครื่องใช้ในบ้าน 21 โรงงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า 128 โรงงาน เช่น 8,184 โรงงาน เป็นต้น 232 โรงงาน อำเภอโชคชัย 249 โรงงาน จังหวัดนครราชสีมา 7,324 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท ทรีโอ พลาสติก จำกัด
  ที่อยู่ :  388 หมู่ที่ 10 บ้านบึงทับปรางค์ - โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 30190
  รายละเอียด :  ผลิตแม่พิมพ์ , ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เครื่องใช้ในบ้าน เป็นต้น
  หมวดหมู่ :  โชคชัย  นครราชสีมา
  เบอร์โทรศัพท์ :  044-202802-3
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :