รุ่งเรืองธัญญกิจ

กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20,160 โรงงาน สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ 4,911 โรงงาน เกวียน 14,690 โรงงาน อำเภออินทร์บุรี 77 โรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี 276 โรงงาน

Thailand factory information


รุ่งเรืองธัญญกิจ
  ที่อยู่ :  10 หมู่ที่ 1 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110
  รายละเอียด :  สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน/วัน)
  หมวดหมู่ :  อินทร์บุรี  สิงห์บุรี
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :