บริษัท เอ เอ รับเบอร์ จำกัด

ทำยางแผ่นรมควัน 51 โรงงาน อำเภอเบตง 44 โรงงาน จังหวัดยะลา 330 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท เอ เอ รับเบอร์ จำกัด
  ที่อยู่ :  1 หมู่ที่ 3 ยะลา-เบตง ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 95110
  รายละเอียด :  ทำยางแผ่นรมควัน
  หมวดหมู่ :  เบตง  ยะลา
  เบอร์โทรศัพท์ :  01-7121465
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :