นางสาวนิรัณชรา สุขไข่

ยางแผ่นรมควัน 22 โรงงาน อำเภอป่าพะยอม 49 โรงงาน จังหวัดพัทลุง 880 โรงงาน

Thailand factory information


นางสาวนิรัณชรา สุขไข่
  ที่อยู่ :  นส.3กเลขที่326เลขที่ดิน32 หมู่ที่ 2 ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 93110
  รายละเอียด :  ยางแผ่นรมควัน
  หมวดหมู่ :  ป่าพะยอม  พัทลุง
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :