โชคนิมิต

คอนกรีตบล๊อค 76 โรงงาน ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต 1,487 โรงงาน ท่อคอนกรีต 110 โรงงาน ท่อระบายน้ำคอนกรีต 5 โรงงาน เช่น 8,184 โรงงาน อำเภอเมืองตรัง 244 โรงงาน จังหวัดตรัง 595 โรงงาน

Thailand factory information


โชคนิมิต
  ที่อยู่ :  8/2 หมู่ที่ 4 ตรัง-พัทลุง (เพชรเกษม) นาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง 92170
  รายละเอียด :  ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อค ท่อคอนกรีต ท่อระบายน้ำคอนกรีต
  หมวดหมู่ :  เมืองตรัง  ตรัง
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :