ร้านไทรบุรีโอสถ 2

ผลิตยาแผนโบราณ 52 โรงงาน อำเภอเมืองสงขลา 199 โรงงาน จังหวัดสงขลา 2,166 โรงงาน

Thailand factory information


ร้านไทรบุรีโอสถ 2
  ที่อยู่ :  142/45 หมู่ที่ 2 สาธารณประโยชน์ เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000
  รายละเอียด :  ผลิตยาแผนโบราณ
  หมวดหมู่ :  เมืองสงขลา  สงขลา
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :