โรงไฟฟ้าจะนะ

ผลิตกระแสไฟฟ้า 75 โรงงาน อำเภอจะนะ 163 โรงงาน จังหวัดสงขลา 2,166 โรงงาน

Thailand factory information


โรงไฟฟ้าจะนะ
  ที่อยู่ :  124/5 หมู่ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 43 ป่าชิง จะนะ สงขลา 90130
  รายละเอียด :  ผลิตกระแสไฟฟ้า
  หมวดหมู่ :  จะนะ  สงขลา
  เบอร์โทรศัพท์ :  074-257822
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :