บริษัท ไชน่าสยามซีฟูดส์ จำกัด

ผลิตอาหารแช่แข็งส่งออก 1 โรงงาน อำเภอท่าฉาง 36 โรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,078 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท ไชน่าสยามซีฟูดส์ จำกัด
  ที่อยู่ :  69 หมู่ที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 41 (ตอนพุนพิน-ไชยา) เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150
  รายละเอียด :  ผลิตอาหารแช่แข็งส่งออก
  หมวดหมู่ :  ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :