บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

บำบัดของเสีย 1 โรงงาน ปรับคุณภาพน้ำเสีย 4 โรงงาน อำเภอชัยบาดาล 104 โรงงาน จังหวัดลพบุรี 701 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
  ที่อยู่ :  99 หมู่ที่ 8 สระบุรี- หล่มสัก ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี 15130
  รายละเอียด :  บำบัดของเสีย (ปรับคุณภาพน้ำเสีย)
  หมวดหมู่ :  ชัยบาดาล  ลพบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ :  036-643222
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :