บริษัท ฮกฮวด จำกัด

บรรจุกาซอ๊อกซิเจน 2 โรงงาน ผลิต 1,840 โรงงาน อำเภอเมืองภูเก็ต 331 โรงงาน จังหวัดภูเก็ต 443 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท ฮกฮวด จำกัด
  ที่อยู่ :  8 หมู่ที่ 6 เทพกระษัติรี รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  รายละเอียด :  ผลิต , บรรจุกาซอ๊อกซิเจน
  หมวดหมู่ :  เมืองภูเก็ต  ภูเก็ต
  เบอร์โทรศัพท์ :  0211791
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :