ปกาศัยวัสดุก่อสร้าง

ท่อซีเมนต์ 11 โรงงาน ผลิตอิฐบล็อค 18 โรงงาน เสาซีเมนต์ 1 โรงงาน อำเภอเหนือคลอง 78 โรงงาน จังหวัดกระบี่ 469 โรงงาน

Thailand factory information


ปกาศัยวัสดุก่อสร้าง
  ที่อยู่ :  189 หมู่ที่ 1 เพชรเกษม ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ 81130
  รายละเอียด :  ผลิตอิฐบล็อค เสาซีเมนต์ , ท่อซีเมนต์
  หมวดหมู่ :  เหนือคลอง  กระบี่
  เบอร์โทรศัพท์ :  -
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :