โรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้ง (ทุ่งสง)

Thailand factory information


โรงไฟฟ้าลมร้อนทิ้ง (ทุ่งสง)
  ที่อยู่ :  55 หมู่ที่ 6 ทุงสง- ห้วยยอด ที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
  รายละเอียด :  ผลิตพลังงานไฟฟ้า (การนำลมร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์มาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า
  หมวดหมู่ :  ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :