เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป

แปรรูปปลาสลิด 1 โรงงาน อำเภอบ้านแพ้ว 108 โรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร 5,065 โรงงาน

Thailand factory information


เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป
  ที่อยู่ :   หมู่ที่ 5 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
  รายละเอียด :  แปรรูปปลาสลิด
  หมวดหมู่ :  บ้านแพ้ว  สมุทรสาคร
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :