บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

ทดสอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 2 โรงงาน ประกอบ 546 โรงงาน อำเภอบางปะกง 587 โรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1,762 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
  ที่อยู่ :  78/1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ หมู่ที่ 5 บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
  รายละเอียด :  ประกอบ, ทดสอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
  หมวดหมู่ :  บางปะกง  ฉะเชิงเทรา
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :