บริษัท โปร เห็ด จำกัด

ปลูกเห็ด 1 โรงงาน เพาะเชื้อเห็ด 6 โรงงาน อำเภอกระทุ่มแบน 2,076 โรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร 5,065 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท โปร เห็ด จำกัด
  ที่อยู่ :  222 หมู่ที่ 1 คลองมะเดื่อ-วัดศรีนวล แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
  รายละเอียด :  เพาะเชื้อเห็ด , ปลูกเห็ด
  หมวดหมู่ :  กระทุ่มแบน  สมุทรสาคร
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :