ซี.เอ็น.ที.การช่าง

ทำเครื่องเรือน 690 โรงงาน หรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะเป็นส่วนใหญ่ 1 โรงงาน เก้าอี้ 337 โรงงาน เช่น 8,184 โรงงาน โต๊ะ 477 โรงงาน อำเภอเมืองสมุทรสาคร 2,881 โรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร 5,065 โรงงาน

Thailand factory information


ซี.เอ็น.ที.การช่าง
  ที่อยู่ :  29/17 หมู่ที่ 5 สกุลตั้งพัฒนา เลียบคลองเทพกาญจนา คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  รายละเอียด :  ทำเครื่องเรือน หรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะเป็นส่วนใหญ่ เช่น โต๊ะ เก้าอี้
  หมวดหมู่ :  เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :