บริษัท ชุมแสงเท็กซ์ไทล์ จำกัด

ทอผ้า 382 โรงงาน ปั่นด้าย 145 โรงงาน อำเภอเมืองสมุทรสาคร 2,881 โรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร 5,065 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท ชุมแสงเท็กซ์ไทล์ จำกัด
  ที่อยู่ :  1/114 พระราม 2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  รายละเอียด :  ทอผ้า , ปั่นด้าย
  หมวดหมู่ :  เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร
  เบอร์โทรศัพท์ :  0 3449 0029-30
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :