บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด

ผลิต 1,840 โรงงาน ผลไม้ 112 โรงงาน หมักดอง 1 โรงงาน อบแห้งทุกชนิด 1 โรงงาน อำเภอเมืองสมุทรสาคร 2,881 โรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร 5,065 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด
  ที่อยู่ :  53/12 หมู่ที่ 2 พระรามที่ 2 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  รายละเอียด :  ผลิต พืช ผัก ผลไม้ หมักดอง , อบแห้งทุกชนิด
  หมวดหมู่ :  เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร
  เบอร์โทรศัพท์ :  034-839715-6
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :