บริษัท ห้องเย็นท่าข้าม จำกัด

การล้าง 29 โรงงาน ชำแหละ 81 โรงงาน นึ่ง 42 โรงงาน สัตว์น้ำ 35 โรงงาน ห้องเย็น 283 โรงงาน อำเภอเมืองสมุทรสาคร 2,881 โรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร 5,065 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท ห้องเย็นท่าข้าม จำกัด
  ที่อยู่ :  92 หมู่ที่ 4 พระรามที่ 2 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  รายละเอียด :  ห้องเย็น , การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง สัตว์น้ำ
  หมวดหมู่ :  เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :