พงษ์ธิพันธ์

ทำปลาเค็ม 3 โรงงาน ปลาหวาน 2 โรงงาน อำเภอเมืองสมุทรสาคร 2,881 โรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร 5,065 โรงงาน

Thailand factory information


พงษ์ธิพันธ์
  ที่อยู่ :  1045/45 วิเชียรโชฎก มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  รายละเอียด :  ทำปลาเค็ม ปลาหวาน
  หมวดหมู่ :  เมืองสมุทรสาคร  สมุทรสาคร
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :