บริษัท จี้เฉิง จำกัด

กะเทาะเปลือกถั่วทุกชนิด 1 โรงงาน อำเภอบางเลน 188 โรงงาน จังหวัดนครปฐม 2,835 โรงงาน

Thailand factory information


บริษัท จี้เฉิง จำกัด
  ที่อยู่ :  137 หมู่ที่ 7 บางเลน-นพวงศ์ บางเลน บางเลน นครปฐม 73130
  รายละเอียด :  กะเทาะเปลือกถั่วทุกชนิด
  หมวดหมู่ :  บางเลน  นครปฐม
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :