โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์

Thailand factory information


โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
  ที่อยู่ :   หมู่ที่ 11 คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม 73130
  รายละเอียด :  ทำเครื่องเรือนเครื่องตกแต่งตกภายในอาคารจากไม้
  หมวดหมู่ :  บางเลน  นครปฐม
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :