เจ แอนด์ พี เท็กซ์ไทล์

ทอผ้า 382 โรงงาน อำเภอกำแพงแสน 181 โรงงาน จังหวัดนครปฐม 2,835 โรงงาน

Thailand factory information


เจ แอนด์ พี เท็กซ์ไทล์
  ที่อยู่ :  139/1 หมู่ที่ 8 กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม 73140
  รายละเอียด :  ทอผ้า
  หมวดหมู่ :  กำแพงแสน  นครปฐม
  เบอร์โทรศัพท์ :  
  เบอร์แฟกซ์ :  
  อีเมลล์ :  
  เว็บไซต์ :